Ökad överbeläggning på Skellefteå lasarett

 

Till utfrågningen om sjukvården i norra länsdelen den 7 maj, som hålls på Stadshotellet i Skellefteå, har de politiska företrädarna fått till uppgift att ange de tre viktigaste prioriteringarna för att utveckla sjukvården och omsorgen i norra länsdelen.

Panelen vid utfrågningen blir Karin Lundström (S), Ulrika K Larsson (V), Anders Hård (Mp), Carin Hasslow (Fp), Andreas Löwenhöök (M), Lena Sandberg (KD), Daniel Öhgren (C), och Kenneth Fahlesson (S). Kanske kommer då överbeläggningar upp?

Sedan hösten 2012 använder alla landsting en gemensam metod för att mäta överbeläggningar på sjukhusen. Att mäta överbeläggningar med gemensamma definitioner är början på ett nationellt förbättringsarbete, där landstingen prövar olika metoder för att nå bättre resultat.

Landstingen rapporterar varje månad in resultaten i en nationell databas som administreras av SKL. Resultaten ägs fortfarande av varje enskilt landsting. Det kan komma att ta ett tag innan metoden har satt sig och samtliga landsting mäter likadant. Det går därför ännu inte att göra jämförelser mellan landstingen. Men i de siffror som SKL har sammanställt ligger Västerbotten på tredje sämsta plats både under januari och februari. Enligt mätningen har Skellefteå lasarett en överbeläggning med 8 platser, en överbeläggning som ökat något mellan januari 2013 och februari samma år.

 

Postat 2013-04-12

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida