En alert ettåring

"Skellefteåuppropet – för utveckling av vården" har firat ettårsjubileum med en enkel ceremoni på Vuxenskolan.

Den 14 april 2012 samlade Valter Stenmark, SPF, representanter för pensionärsorganisationer och övriga som utmärkt sig som insändarskribenter, summa summarum 12 personer, på Olanders Café. Pga tidsbrist har under året en av grundarna slutat.

Vid första träffen bestämdes det att ordna en namninsamling för utveckling inte avveckling av vården i norra länsdelen. Resultatet blev att 34 657 namn ställde sig bakom föreningens krav.

Namnlistorna

De imponerande namnlistorna överlämnades till landstingsledningen i Umeå under stor massmediabevakning.

Jan-Erik Ögren redovisade att föreningen haft 20 inlägg på tidningarnas insändarsidor, minst tio tidningsartiklar, träffat representanter för det majoritetspartiet tre gånger och motsvarande för Alliansen två gånger. Dessutom en stor manifestation på Möjligheternas Torg med talrik publik.

Lennart Marklund redogjorde för föreningens hemsida www.skellefteauppropet.se som kommit igång tack vare ett bra samarbete med Winterkvist.com. Tage Ljungholm informerade om den utfrågning av politikerna som ska ske den 7 maj på Stadshotellet i Skellefteå.

– Och det kommer mera, för vi ska hålla på till över valet 2014 sade Skellefteåuppropets ordförande Valter Stenmark.

Överlämnandet av namninsamlingen till bl.a. landstingsrådet
Karin Lundström

Postat 2013-04-17

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida.