Frågor/Svar vid träff mellan Skellefteåuppropets Tage Ljungholm/Jan-Erik Ögren och landstingsrådet Karin Lundström, 2013-03-04

Karin Lundströms svar kursiverade.

Överbeläggningar Ev. konsekvenser

NUS:

Skellefteå:

Lycksele:

Patienter med behov kan inte läggas in?

Patienter läggs på avdelning där personalen inte har "rätt" kompetens.

Patienten skickas hem, "blir du sämre", sök på vårdcentralen eller på lasarettets akutmottagning.

KL återkommer om överbeläggningarna och eventuella patientsäkerhetsproblem.

Uttalade behov om en liten enhet på 12 platser för vård i livets slutskede tillsammans med kommunen. Er synpunkt?

Axlagården i Umeå drivs som en stiftelse. Något liknande borde inrättas i Skellefteå. Utredning pågår.

Mer hot och våld i socialpsykiatrin. Vad görs? Många blir deprimerade av olika skäl, ensamhet och kommer inte ut.

Carl-Gustaf Olofsson får mycket beröm i Sverige för sitt sätt att lösa problemen. Bra med inrättandet av en mansjour.

Överbeläggningar på psykkliniken. Fler sängplatser verkar behövas. Vad görs?

Bältningen bör utredas. Vi följer utvecklingen.

Geriatriken – överbeläggningar – patienter med behov kan inte läggas in. Medellivslängden har ökat med 4,5 år sen 1980-talet. Det är särskilt de som är 80 år och äldre som ökar. De står för drygt 30 % av inläggningarna på lasarettet. Ofta läkemedelsrelaterade problem till mycket höga kostnader. Fler sängar behövs?

Man skulle lättare kunna hjälpa varandra om Geriatriken vore en länsklinik. Jag undersöker varför det inte blev det.

Hur går det med överföringen av ca 15000 besök i slutenvården till distriktsvården? Kompetensen för den patientgruppens behov? Var hamnar de multisjuka?

Alla sjukdomsbesvär behöver inte undersökas av läkare. Mycket kompetent personal t.ex. sjuksköterskor, distriktssjuksköterska, sjukgymnast, dietist, diabetessjuksköterska. astmasjuksköterska m.fl. Det bör byggas en ny stor hälsocentral i stället för Heimdall och Erikslid. Mer utbildning av personalen. Förebild: Peter Berggren – Storuman.

Det behövs bättre information om vad man själv kan göra för att behandla sina sjukdomsbesvär med en "huskur" eller med egenvårdsläkemedel . 11 77.se landstingets sjukvårdsupplysning.

Starta lokala studiecirklar om hur man kan förebygga olika sjukdomsbesvär och hur man ska behandla dess besvär.

Vad kan lasarettet i Skellefteå få för fler profilområden utöver proteskirurgin och laparoscopiska galloperationer? Kan näraliggande landsting skicka sina patienter till Skellefteå?

Skellefteå lasaretts utveckling är delvis beroende av NUS utveckling och deras specialister.

Västerbotten är mycket bra på att behandla bröst- och prostatacancer. Närmast ska sex regionala cancercentra bildas

Distriktschef för lasarettet?

Landstinget arbetar med olika lösningar.

Ekonomin

Läget är mycket tufft Det beror bl. a på ökade dyra behandlingar tillkommer, nya dyra läkemede registreras. Staten borde ta ansvar för "särläkemedel". Den omvända Robin Hood skatten på 360 mkr ska betalas av på fem år.

Övrigt

Staten borde ta över de små universitetssjukhusen.

De fyra norrlandstingen borde bilda en region.

Nya landstingsdirektören Anders Sylvan börjar sitt arbete den 18 mars.

Forskningsstiftelsen som ordnar lärande luncher på Arken/EFS-kyrkan i samarbete med landstinget borde även ordna liknande föredrag t.ex. i Burträsk, Byske, Norsjö, Jörn, Lövånger med lokal föreläsare.

Positivt förslag.

Sammanfattning

Det var ett konstruktivt möte i god anda.

Vår upplevelse är att politikerna numera lyssnar på Skellefteåuppropets utvecklingsförslag eftersom vi har samma mål

ATT UTVECKLA VÅRDEN I NORRA LÄNSDELEN OCH FÅ BEFOLKNINGSSIFFRORNA ATT VARAKTIGT VÄNDA UPPÅT OCH GE HÖGRE SKATTEINKOMSTER.

Postat 2013-05-02

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida