Sammanfattning av utfrågningen av de politiska partiföreträdarna den 7 maj 2013 på Stadshotellet i Skellefteå.
Arrangör: Skellefteåuppropet - för utveckling av vården.
Medarrangörer: ABF Skellefteå, Vuxenskolan i Skellefteå, Nordea och Skellefteå Stadshotell.

Samtalsledare: Valter Stenmark
Rapportörer: Aino Marklund & Ove Sundbom

Utfrågare: Tage Ljungholm & Jan-Erik Ögren
Tidtagare: Mats Marklund

Svarande: Deltagande politiker var landstingsrådet och ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden Karin Lundström, (S), landstingspolitikerna Anders Hård (MP) och Ulrika Larsson (V), vice oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Carin Hasslow (Fp), vice ordförande i Patientnämnden Lena Sandberg (Kd) samt kommun- och landstingspolitikern Daniel Öhgren (C).
Gäster: Socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson (S) och landstingsdirektör Anders Sylvan.

Sammanfattning

Skellefteåuppropet anordnade en utfrågning med temat "Hur vill politikerna utveckla vård och omsorg i norra länsdelen av Västerbotten"?
Inför mötet hade frågor formulerats av pensionärsorganisationerna PRO, SPF, KPR, SKPF, SPRF och Vision och sänts till de deltagande politikerna.

Alla partier gav besked om sin politik på en rad punkter. En central fråga var att nästan samtliga ville utveckla primärvården men hade olika lösningar på hur det skulle gå till.
Samverkan mellan kommunen och landstinget för att klara äldrevården var också en fråga alla partier hade på agendan.
Det stora flertalet av partierna tyckte att det var viktigt att Skellefteå lasarett fortsatt var ett akutsjukhus med utökad profilering.
Förvånande var att endast något enstaka parti hade psykiatrin, bättre arbetsmiljö, folkhälsoarbete samt samarbete mellan olika personalgrupper bland de prioriterade områdena.
Saknas gjorde ökad samverkan mellan primärvård och lasarettsvård för att minska onödiga inläggningar och förebyggande arbete t.ex. mot fallolyckor

Fördjupningsfrågor
Äldreomsorg - Geriatrik
Primärvård
Palliativa vårdplatser.

Åhörarfrågor
Skattehöjning
Platschef
Unga dementa
Nedläggning av Orkidén - besparing?

Landstingsdirektören Anders Sylvan betonade, i sitt anförande, vikten av att ha bra kommunikation med verksamheterna. Han skulle vara en flitig besökare ute i de olika kommundelarna. Den största utmaningen är enligt Sylvan hur landstinget ska kunna rekrytera och behålla medarbetare.

Paneldeltagarna den 7 maj 2013.
Från vänster: Kenneth Fahlesson (S), Andreas Löwenhöök (M), Carin Hasslow (Fp), Anders Hård (Mp), Lena Sandberg (Kd), Daniel Öhgren (C), Karin Lundström (S) och bakom pelaren Ulrika Larsson (V).

Skellefteåuppropets medlemmar samlade inför träffen med politikerna den 7 maj 2013

Från vänster: Ove Sundbom, Tage Ljungholm, Jan-Erik Ögren, Lennart Marklund, Valter Stenmark, Mats Marklund, Rolf Lindström, Olle Dahlberg och Aino Marklund.
Frånvarande: Gulli-Maj Norén och Maj Lundström

Mikrofoner: Olle Dahlberg & Rolf Lindström
Data: Tage Ljungholm
Pressvärd: Lennart Marklund
Trycksaker: Solkraft Tryckeri

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida