Braskande rubriker i Norran

 

Den 4 december 2013

Skellefteå lasarett har mest överbeläggningar i hela landet (2 sidor). "Vård i korridorer ibland och i nödfall i badrum. Så ser verkligheten ut på Skellefteå lasarett. "Smärtgränsen är nådd, vi måste få fler vårdplatser", säger Jonas Holm, verksamhetschef vid kirurg och ortopedkliniken". "Ingen annanstans i landet är överbeläggningarna ett så stort problem som vid Skellefteå lasarett. I september gjordes 300 överinskrivningar".

 

Den 5 december 2013

Jobbar under ständig press (3 sidor).

"Norran har mött olika personalgrupper som är djupt besvikna på politikerna och projekt Balans som sjösattes för att få rätsida på ekonomin. Personalen berättar om en vardag som är fylld av jäkt och stress. Det är inte långt till att gränsen för att riskera patientsäkerheten är nådd. Patienter som läggs i korridorer och till och med på toaletterna i nödfall. Det förekommer på medicin- och geriatrikavdelningarna på Skellefteå lasarett. Hela hösten har problemen funnits med överbeläggningar.

– Dessa bekymmer har ju funnits i flera år. Huvudanledningen till att vi är så utsatta nu är projekt Balans, säger sjuksköterskan Susanne Pingi Avander.
– 60 timmars arbetsvecka är ingen ovanlighet för min del, säger läkaren Peter Marklund.

Patientsäkerheten sätts i fara enligt professor Hans Ruthberg vid Hälsouniversitetet i Linköping. Ruthberg säger att nya vårdformer och bättre samarbete mellan landsting och kommun ska leda till att antalet vårdplatser kan minska. Han lägger dock till en brasklapp – Det går ju inte att dra ner på vårdplatserna innan alternativen fungerar".

"Skellefteåuppropet har haft möte med kommunledningen nyligen för att försöka få igång korttidsboenden. Men vi fick inga klara besked säger en av eldsjälarna Valter Stenmark bakom Skellefteåuppropet. Stenmark anser att mer av resurserna måste omfördelas från Umeå till Skellefteå".

 

Den 6 december 2013

Nya sparkrav slår hårt mot psykiatrin (1 sida)

"15 slutenvårdsplatser försvann inom psykiatrin då projekt Balans sjösattes. Nu står psykiatrin inför nya hårda sparbeting. Budgeten går inte ihop och inför nästa år måste 2,5 miljoner kronor sparas och det blir öppenvården som står inför besparingarna.
- Men det känns som moment 22. Hur ska vi kunna spara ännu mer pengar då trycket är så hårt, är den samfällda kommentaren från personalen".

Den 6 december 2013

Ledarskribenten i Norran, Mikael Bengtsson: VÅRDA VÅRDEN.

Tänk dig ett företag som tillverkar en produkt där efterfrågan hela tiden är större än tillgången. Rätt korkad vore väl den VD som inte på olika sätt försökte öka produktionen – om inte den ständiga bristen på varan är en del av konceptet.

Ta och flytta över det resonemanget på sjukvården i Sverige, i Västerbotten.

Norran har i ett antal reportage skrivit om situationen på Skellefteå lasarett, om ständig platsbrist, om patienter som läggs i korridorer och till och med på toaletter – i nödfall. Efterfrågan på produkten (sjukvården) är hela tiden större än tillgången.

Men medan den verkställande direktören försöker öka företagets produktion försöker den politiska majoriteten i Västerbottens läns landsting – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – att minska densamma genom att plocka bort vårdplatser och ambulanser. Den VD som agerat på det sättet hade med stor sannolikhet fått söka nytt jobb. I bakgrunden jobbar Skellefteåuppropet med att få mer vårdresurser till Skellefteå. De har lovat att ställa landstingspolitikerna mot väggen. Det gör de alldeles rätt i.

Postat 2013-12-10

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida.