Vet du vad Skellefteå lasarett är bra på?

Efter kritiska insändare sedan 2012, manifestationer och utfrågningar av politikerna om sjukvården känns det bra att få säga något positivt. Låt mig nämna några exempel. Risken är att jag glömmer någon verksamhet men den tar jag:

☺ Ögonklinikens verksamhet som drivs som intraprenad tillsammans med ögon i Lycksele.

☺ Ortopedkliniken i Skellefteå är bäst i sin storleksklass i Sverige på att knäprotesoperationer.

☺ Årets bröstsjuksköterska 2011 i Sverige var Maria Forsell på Skellefteå lasarett. Vi har duktiga kirurger så de drabbade kan opereras vid hemmalasarett. Cytostatika kan ges här. Snabb inslussning vid misstänkt bröstcancer (egen upptäckt eller genom mammografi). 

☺ En stor del av länets titthålsoperationer för galla och tjocktarm görs i Skellefteå.

☺ Att donera sina hornhinnor är en fin gåva till de som inte ser. Sedan något år arbetar donationssköterskor samt obduktionstekniker vid Skellefteå lasarett med operationer av hornhinnorna.

☺ Morö Backe hälsocentral har utvecklat en form av mobiltelefonfotografering för diagnostisering av leverfläckar och födelsemärken.

☺ Nöjdare patienter än personal på vårdcentralerna. Det är ju för patienterna sjukvården finns till.

☺ Forskningsenheten vid Medicinkliniken i samarbete med Stiftelsen för medicinsk forskning har under drygt 25 år stött kvinnor och män som disputerat. Forskningsstiftelsen har delat ut stipendier och andra bidrag med över en miljon kronor. Det är överlägset "Sverigebäst" bland länsdelssjukhusen. Möjligheten att få forska är en viktig faktor när AT-läkare väljer studieort.

☺ Sjukhusbiblioteket som består av en allmän del och en medicinsk facklig del.

☺ Strokeenheten på Medicinkliniken. Årets strokeenhet 2009 i Sverige.

☺ FAP - teamet på medicinkliniken som har ett mycket bra samarbete med lasaretten i Piteå och Umeå. (Skellefteåsjukan)

☺ Sjukhuskyrkan som har en helhetssyn på människan.

☺ Behandlingen av blodsjukdomar. 2012 års hematologisjuksköterska i Sverige var Gudrun Forslund, Skellefteå lasarett.

☺ Demensteamet med överläkare Märta Skoglund i spetsen har under årens lopp kunnat ställa diagnosen tidigt särskilt hos yngre och då kunnat starta läkemedelsbehandlingen.

☺ Barnlöshetsutredningarna för länet är centraliserade till Skellefteå.

☺ Duktigt smärtteam som leds av Marianne Lundkvist.

☺ Den avancerade hemsjukvården, AHS Viool.

☺ Barnkliniken som har återfått sin framtidstro.

☺ Samspelet mellan sjukhuset och kommunen fungerar smidigt för dem som är färdigbehandlade.

☺ Dagens Medicin rankar Skellefteå lasarett som 8 av 36 mellanstora sjukhus.

Avslutningsvis har vi det stora hela en mycket bra sjukvård som vi ska vara stolta över, internt korta beslutsvägar och en fantastisk personal.

Inte tack vare våra politiker utan trots dem.

Tillsätts en platschef med beslutanderätt blir det mycket bättre.

Tage Ljungholm, Skellefteåuppropet 2014-01-21, uppdaterat 2016-10-30

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida.