Förlustaffär för alla parter

Detta är makalöst och ett slöseri med våra skattepengar och tanklös nedmontering av basvård. Detta måste få ett slut, kräver skribenten.

Landstinget har i beslutet att lägga ner öron-näsa-hals-mottagningen i Skellefteå stirrat sig blind på en enda kostnadspost – stafettläkare.

Det är under all kritik att ett så stort beslut kan tas utan en större analys. De förutsättningar som en kalkyl bör bygga på är 3 500 läkarbesök per år och 9 500 i totalt antal besök, 60 000 – 75 000 kronor per vecka för en stafettläkare (en landstingsanställd läkare kostar cirka 110 000 kronor per månad), ett ökat behov av transporter mellan Skellefteå och Umeå med mera.

Jag har räknat på ett antal scenarior utifrån dessa förutsättningar och landstinget förlorar i samtliga fall, på att flytta läkarbesöken till Umeå. Det negativa utfallet är, beroende på scenario, cirka en miljon per år, och om hela öron-näsa-halsmottagningen i Skellefteå läggs ned är förlusten minst två till tre miljoner kronor per år.

Lägger man sedan till egenavgifter, faktisk transportkostnad utöver det som landstinget betalar och utebliven arbetstid för de som reser till Umeå kostar det Skellefteås invånare ytterligare cirka 5,7 miljoner kronor om enbart läkarna försvinner och 15,6 miljoner kronor vid total nedläggning.

Man har i förslaget till besparing inte värderat några alternativ, till exempel att några läkare turas om att åka till Skellefteå. En sådan kalkyl är mycket positiv i jämförelse med nedläggning. Man har inte heller försökt rekrytera en läkare till Skellefteå. Dessutom så sköts bemanningen vid Skellefteå lasarett från kliniken i Umeå och valmöjligheten finns att antingen skicka redan anställda läkare till Skellefteå eller skicka stafettläkare.

I detta fall har man valt att skicka stafettläkare som sedan används som ursäkt för att kostnaden blev för hög och för att nedläggning skall ske. Detta är makalöst och ett slöseri med våra skattepengar och tanklös nedmontering av basvård. Detta måste få ett slut!

PN

 

Till Skellefteåuppropets startsida