Skellefteåuppropet – en bakgrund

Skellefteåuppropet bildades våren 2012 som en reaktion på de allt strängare sparkraven i vården. Stängningen av den palliativa enheten Orkidén 2010 och neddragningar på geriatriken 2011 hade orsakat starka reaktioner från befolkningen men ingen respons märktes från politikerna. Kulmen nåddes i och med Projekt Balans och protester uttrycktes i hela Västerbotten.  

I Skellefteå ställde sig alla pensionärsorganisationer bakom Skellefteåuppropet och tillsammans med ett antal politiskt oberoende personer startade föreningen sitt arbete. Syftet var att stoppa den nedmontering av Skellefteås lasarett och centralisering av sjukvård till Umeå som pågick. Arbetet skulle synliggöras genom insändare, manifestationer och offentliga utfrågningar av politiker och andra ansvariga.

En namninsamling startades som på kort tid fick in över 27 600 påskrifter. Detta väckte oro i de politiska leden men den politiska S-ledningen hade vid ett möte med Skellefteåuppropet i juni 2012 taggarna utåt och menade bl.a. att vi skulle sluta oroa folk. Och några fler vårdplatser behövdes inte. De menade att kommunen hade byggt ut sin äldreomsorg så mycket att kommunen inte använde några platser på lasarettet. Veckan efter kunde vi läsa i Norran att kommunen hade 30 färdigbehandlade på lasarettet.

Föreningens arbete och seriositet växte dock i respekt hos politiker och beslutsfattare och genom åren har konstruktiva dialoger förts, manifestationer och namninsamlingar fått stort allmänt stöd och medialt utrymme skapats till föreningens budskap (mer detaljer finns på sidan Dagbok). 

Hösten 2014 inleddes med ett valmöte på torget i Skellefteå i augusti och i september konstaterade Skellefteåuppropet att de sedan starten lyckats få upp frågor om sjuk- och äldrevården på agendan. Konstruktiva samtal med politiker från landsting och kommun har etablerats och föreningen har fått gehör i många frågor. Bland annat stod nollvision för självmord, resurser till hälsocentralerna och platschef på Skellefteå lasarett på agendan - något som är aktuellt än idag trots att lokal styrning av lasarettet var ett vallöfte av (s) under valet. Hösten 2015 ordnades ett möte med Håkan Larsson, primärvårdschef, och i april 2016 hade vi en välbesökt politikerutfrågning på EFS-lokalen i Skellefteå.

Senare på våren 2016 överraskandes skellefteborna av ett beslut om nedläggning av Öron-näsa-hals-mottagningen och att det mesta av verksamheten skulle flyttas till Umeå. Ett privat initiativ till en protestgrupp på Facebook samlade snabbt över 8000 följare och en manifestation planerades. I juni samlades 700 medborgare till en mänsklig skyddande ring runt sjukhuset. Kort därefter ombildades Skellefteåuppropet tillsammans med den nya initiativgruppen. Den växande föreningen ska nu i ännu större omfattning engagera intresserade medlemmar och allmänheten i arbetet för utvecklandet av hälso- och sjukvården i Skellefteå kommun med omnejd.

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida