Breddning av Skellefteåuppropet

Stoppa nedrustningen av Skellefteå lasarett! 2016-09-27)

Söndagen den 25 september hade Skellefteå Uppropet ett extrainkallat årsmöte. Syftet var att bredda föreningens styrka. Fram till i söndags bestod Skellefteå Uppropet mestadels av representanter från de olika pensionärsföreningarna. Man har också gjort ett idogt arbete fram till idag med att uppvakta politiker i beslutande ställning. Utan deras arbete kunde situationen idag ha varit långt mycket värre.

Men nu breddar man och vi som drog igång den här facebook gruppen, ringen kring vårt sjukhus, ingår nu i Skellefteå Uppropet. Syftet med ombildningen är att lyfta vårdfrågan ut på gator och torg, ut på sociala medier, att se till att alla i Skellefteå får en chans till information och delaktighet.

Vi behåller namnet Skellefteå Uppropet då det är inarbetat. Vi behåller det upparbetade kontaktnätet med våra politiker. Vi breddar med en spridning på erfarenheter och ålder. Vi är och förblir en opolitisk förening. Föreningen kommer att vara öppen för alla som vill gå med.

Mer information kommer att läggas ut inom kort, bland annat hur man går med i vår förening. Det första "nya" styrelsemötet hålls måndag den 10 oktober då vi hoppas kunna sätta allt det praktiska på plats.

Mikael Karlsson

 

 

 Till Skellefteåuppropets startsida