FRAMTIDENS SKELLEFTEÅ LASARETT

(Rapport från projektmöte 2016-11-21 av Tage Ljungholm, VISION och Mats Marklund, SKPF)

 

Bildresultat för skellefteå lasarett 

Ordföranden i nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå och Norsjö Janeth Lundberg hälsade välkommen. De som presenterade projektet var sjukhussamordnaren Maria Lingehall och samordnaren mellan landstinget och kommunerna Elenor Granström.
Åhörare var representanter för patientföreningarna och pensionärsorganisationerna.

Uppdraget är att utveckla samarbete och samverkan över basenhetsgränserna för att uppnå vård och behandling av hög och effektiv kvalitet till invånarna i Västerbottens läns landsting.

Vad behöver vi göra?

-     Utveckla arbetssätt och samarbete på Skellefteå lasarett, övriga sjukhus i länet, primärvården och kommunen.

-     Effektivisera patientens väg genom vården.

-     Utveckla attraktiva arbetsplatser på sjukhuset.

-     Samnyttja länets resurser för att möta framtidens behov.

Pågående arbeten

-     Ombyggnation av operationsavdelning

-     Ny sterilenhet

-     Utveckling av cytostatika-avdelning

-     Utveckla processer för akuta flöden

-     Intern verksamhetsutveckling

-     Ny fastighetsplan för Skellefteå lasarett

SJUKT HUS!

Den äldsta delen av lasarettet är sedan 1915 och där finns bland annat Kvinnokliniken och Ögonmottagningen.

Återkommande vattenskador gör att verksamheterna måste få nya lokaler i en kommande fastighetsplan.

Akuta flöden

Skellefteå lasarett är ett akutsjukhus med en liten del planerad slutenvårdsverksamhet.

-     Ett fungerande akutflöde tryggar patientsäkerheten

-     Det är viktigt att rätt patienter skrivs in i slutenvården

-     Det är lika viktigt att patienten skrivs ut vid rätt tidpunkt

Underlag till ny sjukhusplan

-     Verksamheternas behov av geografisk närhet ska beaktas.

Nyheter

-     Patienthotellplatser ska inrättas

-     En enhet för att mäta benskörhet DEXA ska sättas upp på Skellefteå lasarett

Politik

Janeth Lundberg (S) påstod att det fungerade bättre nu på Öron-näsa-hals än när man hade stafettläkare. Hon sa att akutläkare på akuten fungerade dåligt i Umeå beroende på att läkarna var missnöjda. Lundberg sa också att försöket i Skellefteå fungerade dåligt. Detta motsägs av dåvarande cheferna på akuten. De berättar att ett försök med speciella akutläkare på akuten upplevdes som mycket positivt men det avbröts på grund av finansieringsproblem.

Landstingsrådet Karin Lundström (S) var inte med men fick några skriftliga frågor som besvarats några dagar efter mötet:

-     Fastighetsplan för lasarettet handlar framför allt att få funktionella lokaler för den sjukhusverksamhet som bedrivs i Skellefteå. På sikt kan det säkert innebära förflyttning av någon hälsocentral till sjukhusområdet.

-     Ja, NUS har några utbildade akutläkare vilket betyder att akutläkare kan utbildas i VLL. Arbete pågår också för att hitta bra lösningar för akuten i Skellefteå.

-     Väntetiderna för vissa ingrepp är alldeles för långa men vi hoppas att Länskliniker med en gemensam väntelista ska bidra till att väntetiderna kan kortas.

Ett axplock av frågor/påståenden från åhörarna!

-     Vart har demensfrågorna tagit vägen?

-     Hjälpmedelshanteringen fungerar mycket dåligt.

-     Önskvärt att vid inskrivning skall vårdplanering påbörjas i stället för att vänta till utskrivning. Det skulle förkorta väntetiden för färdigbehandlade. Detta minskar kanske platsbristen.

-     Landstingets ständigt upprepade värdegrund är: "Ständigt bättre – patienten alltid först". Men 2016 är 5 % av landstingets investeringsbudget destinerad till Skellefteå så det känns mer som "Gör som vanligt – ekonomin alltid först".

 

POLITIKERNA KOMMER ATT TA BESLUT OM FRAMTIDENS SKELLEFTEÅ LASARETT (FASTIGHETSPLANEN) I LANDSTINGSSTYRELSEN 1 FEBRUARI 2017

 

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida