Med anledning av det hastigt och uppifrån redan beslutade införandet av länskliniker har facken ordnat en utfrågning av ansvariga politiker 10 nov.

 

Till mötet kom endast 17 personer inklusive de fackliga representanterna. En del svar gavs, bland annat hävdades att ett syfte med läns-klinikerna var att avlasta NUS, dvs. att föra över en del uppgifter (det handlar i första hand om operationer) till Skellefteå och Lycksele. Men vi som var där var kritiska mot det snabba och icke förhandlade införandet, och oroliga att få ytterligare chefer med enbart Umeå-perspektiv.

Representanter för uppropet har också deltagit i en workshop organiserad av Innovationssluss Västerbotten 10-11 november. Utbytet av dessa dagar var tveksamt.

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida