Norran 2016-11-29 sida 4

Regionbildningen stendöd – vad händer nu?

Lösningen med att ­bilda ett Norrland med sammanslagna län har gått i graven. Frågan är då vad som ska ­hända med Region Väster­botten. Kommer det som var tänkt som ett provisorium att ­överleva?

 

Av Mats Ekman

SKELLEFTEÅ
STORREGION

Region Västerbotten har det regionala utvecklings­ansvaret i ­Västerbottens län. Skälet till ­bildandet den 1 januari 2008 var att i en politiskt styrd ­organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt före­trädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Allt sedan bildandet har turerna varit många, är en stor regionbildning bästa lösningen för fram­tiden? ­Socialdemokraterna har sett region ­Västerbotten som ett ”provisorium” i avvaktan på att fyra län ska slås ihop. Dåvarande folkpartiet har lokalt ­argumenterat för att fyra län var en bra lösning, men att om så inte sker så ska det utredas om inte ­Skellefteå kommun ska lämna Region Västerbotten. Den senaste tiden har Liberalerna svängt, de har sagt nej till en storregion.

– Och när det gäller medlemskapet i region Västerbotten är det inte ­uteslutet att vi lokalt kommer att arbeta för att Skellefteå kommun ska lämna medlemskapet, säger Andreas Westerberg, gruppledare.

Liberalerna vill nu se att de uppgifter som Region Västerbotten har tas över av landstinget.

– Vi har svårt att se att Region ­Västerbotten behövs i framtiden. Om landstinget tar över får vi också ett direktvalt ­parlament vilket inte finns i Region Västerbotten.

Kommunalrådet Lorents Burman har ­argumenterat hårt för en storregion, men säger att nu är det en död hand som lagt sig över ­frågan.

– Jag är inte direkt förvånad över att det blivit så här. Inom mitt parti, socialdemokraterna, är jag också självkritisk och inser att vi tydligare borde ha visat på fördelarna.

Han tänker då bland annat på de mindre ­kommunerna i sin argumentation.

– De hade behövt utökat samarbete över länsgräns­erna med tanke på de stora utmaningarna.

När det gäller Region Västerbottens framtid så ser Lorents Burman inte att en nedläggning skulle medföra något positivt.

”Populism”

– De som förordar att vi ska stänga ner Region ­Västerbotten är populister. Arbetsuppgifterna måste då tillbaka till landsting och länsstyrelse, det medför ingen förbättring. Nu har landstinget möjligheter att ägna sig åt det viktigaste, det vill säga sjukvård. Vad är alternativet till region Västerbotten? Det vore oansvarigt att bara hoppa av medlemskapet för oss som kommun.

Andra former

Vad Lorents Burman nu ser för öppningar för är att fler av de 44 kommunerna i de nordligaste länen söker andra samarbetsformer. Kring region ­Västerbotten har det funnits kritiska ­röster där man menar att för mycket av jobben ­hamnar i Umeå.

– Vi har ett kontor i ­regionens regi i Skellefteå, allt hamnar inte i Umeå, säger Lorents Burman.

Moderaterna har krävt folkomröstning kring ­regionfrågan. Nu när ­beslutet kommit om att stornorrland är ett dött projekt så går partiet inte ut och kräver någon omedelbar förändring kring region Västerbotten.

Samråd

– Nu ska vi inom mitt eget parti diskutera hur vi går vidare. Det kommer säkert att bli samråd med övriga partier också. På sikt blir det nog svårt att ha både regionbildningar och landsting kvar, men jag tror inte att detta blir någon het fråga i valrörelsen, säger Johan Söderberg, oppositionsråd i Skellefteå.

Hans Brettschneider, gruppledare för miljö­partiet, säger att partiet helst hade velat ha ett stornorrland med fyra län.

– Det som dessvärre kommit bort från ­debatten är statens makt kontra ökad regional makt som skulle blivit verklighet om ett stornorrland bildats. Nu får vi hur vi går vidare, ­kanske landar vi i ­förslaget från Liberalerna, att landstinget tar över arbets­uppgifter från region ­Västerbotten.

Carina Sundbom, centerns gruppledare, har inga svar i nuläget på vad som ska hända med region­frågan. Just centern höll ut länge i förhandlingarna med regeringen.

– Vi kunde dock inte enas, vårt parti ville se mer av decentralisering, att ­staten släpper vissa frågor till regionerna.

Carina Sundbom säger att nu ska en bred debatt ske i partiet, men i dags­läget finns exempelvis inga krav på reformering av region Västerbotten.

– Det är så nytt att ­regionfrågan nu är död att vi måste samla oss och ­diskutera de förutsättningar som gäller.

Totalt bidrar landstinget och kommunerna i länet med närmare 174 miljoner kronor i medlemsavgifter för att ­finansiera region Västerbotten. Skellefteå betalar 6 143 145 kronor i medlemsavgift årligen. Fokus för region Västerbotten ligger bland annat på regional utvecklingsplanering, näringsliv och företagande, turism, energi, miljö, klimat, kompetensför­sörjning, utbildning, samt ­kommunikationer.