Skellefteåuppropet – på gång!

Om du vill ha vårt nyhetsbrev, som utkommer vid viktiga händelser och meddelanden, är du välkommen att skicka epostadress, namn och gärna telefonnummer till nyheterskellefteauppropet.se. Vi håller givetvis dina personuppgifter dolda.

2017-02-02 gick landstinget ut stort med att man skulle satsa en miljard på utbyggnaden av Skellefteå lasarett. Skellefteåuppropet låter sig inte lugnas utan kommer att granska dessa löften för att se om det finns substans i dem eller om det är av karaktären fläskben (kom ihåg att det är val nästa år). Vi saknar en vision från ledningen gällande innehållet i de hus som ska byggas – inte minst en personalplan – och kommer att granska ekonomin bakom den utlovade satsningen. Vi noterar med viss oro att många av visionerna även fanns i den förra planen 2007 (OBS stor fil 75 Mb) men inte genomförts. En plan över ny- och ombyggnationerna finns här.

Någon vecka senare gick landstinget ut med information att man även planerar byggnationer i Umeå för 1 miljard – per år! – de närmaste tre åren. Flera insändare runt detta finns i Norran, delade på Facebooksidan.

Planerade aktiviteter under 2017

 

1 mars träffade medlemmar i styrelsen landstingsrådet Peter Olofsson på Medlefors folkhögskola för information och diskussion. Där framgick att det politiska beslutet gällande ombyggnationerna av Skellefteå Lasarett skall tas i mars/april. Han hade inte fått uppfattningen att prioriteringen skulle vara parkeringshus och entrén. Peter uttryckte oro att när storregionen föll finns det krafter som vill förstatliga sjukvården, vilket enligt honom riskerar att ställa Västerbotten som förlorare. Vi frågade om hur Landstinget mäter sina resultat - hur vet man att pengarna används effektivt? Svaren var svävande. Peter har för avsikt att bjuda in till nytt möte i höst.

12 mars kl 19.00 kommer ambulanschefen Christina Appelblad till Skellefteåuppropet på Vuxenskolan, Kanalgatan 32 för att informera om framtidens ambulanstjänster. Det kan bland annat innebära att ambulanspersonalen behandlar direkt i hemmet, bokar tid på vårdcentral om detta är mer adekvat eller kör patienten direkt till röntgen, när det kan förenkla/påskynda handläggningen.

Då lokalen är begränsad vill vi att du som är intresserad anmäler dig på info@skellefteauppropet.se senast 5 mars. Om intresset är större än lokalen kan vi behöva ordna en större! I så fall meddelas dem som anmält sig via epost.

 

UTFRÅGNING AV KOMMUNPOLITIKER

Kvartal 2 (framskjutet till april-maj) 2017 med Norran som huvudarrangör.

Hur har vi det med utskrivningsklara patienter, hur ser möjligheten ut att bli 80 000 invånare om det inte finns adekvat bassjukvård på lasarettet?

 

ÄLDREVÅRDENS UTVECKLING

(ersätter tidigare planerat möte om storregioner).

Flyttat till hösten då föreläsaren hade förhinder planerat datum 28 mars.

Mer information kommer senare.

 

Tanken på storregioner blev det inget av, se Norran 2016-11-23 och, lite mer utvecklat, 2016-11-29, eller detta längre utdrag ur tidskriften Fokus.

 

PRIMÄRVÅRD, vad händer?

Uppföljning av träffen okt 2016 med primärvårdsdirektör Håkan Larsson.

Och vi tänker inte låta landstinget glömma årsdagen av stängningen av öronkliniken i juni!

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida