Politikerutfrågning på Arken 2016-04-14

(foto Tage Ljungholm)

Skellefteåuppropet ordnade en utfrågning av lokala politiker på Arken. Se bifogade artikel från Norran 2016-04-15.

 

 

 Till Skellefteåuppropets startsida