MINNESANTECKNINGAR

Från möte med primärvårdsdirektör Håkan Larsson (HL) den 26 oktober 2016, kl. 18.30 – 20.30 på Arenan, Campus.

Skellefteåuppropets ordförande Jenny Johansson hälsade ett 50-tal åhörare och HL välkomna och hon puffade för att fler skulle ansluta sig som medlemmar till föreningen.

HL började med att visa en bild över ledorden för primärvården TRYGGHET – STOLTHET – KVALITET.

Han visade också statistik på indikatorer som bemötande, tillgänglighet, attityder etc. Det visade sig att patienterna var nöjdare än personalen.

Reflexion: Hade varit bra om motsvarande undersökning hade gjorts för de läkare som har nationella taxan, typ Cityläkarna.

Därefter redovisade HL den faktiska situationen för hälsocentralerna i Skellefteå/Norsjö som servar 77 080 invånare är skrämmande läsning. Av budget på 40,1 läkartjänster är 18 besatta med hyrläkare. Enligt normen 1 500 inv. per läkare skulle det behövas 51,4 tjänster.

Av 40 läkartjänster är alltså 16,7 besatta med specialister i allmänmedicin. Kategorin "Övr Läk" är läkare under utbildning och vikarier. Antalet hyrläkare (stafettläkare) motsvarar 18 tjänster!

Dessvärre är enligt IVO (Institutionen för Vård och Omsorg) hyrläkare en fara för patientsäkerheten.

Mats Gustafsson hade ett långt inlägg där han redogjorde för flera förslag till åtgärder vilket drog ned applåder. HL höll i stort med Mats om förslagen. Ett påpekande från Mats var att Västerbottens läns landsting satsar näst minst på primärvården och att det skulle behövas 70 mkr för att komma i nivå med Norrbottens läns landsting.

Reflexion: En enkel algoritm visar att 40 mkr skulle tas från Umeå lasarett, 20 mkr från Skellefteå lasarett och 10 mkr från Lycksele lasarett. OBS! Det är inte pengar utan läkare som saknas.

Under den följande diskussionen kom frågan om en utvecklingscentral upp. Mats menade att det var en bra idé under förutsättning att den anställde specialisten får använda halva sin arbetstid till handledning. HL var positiv till förslaget.

Sammanfattningsvis måste alla berörda enligt HL

1. Fokusera på att vända spiralen.
2. Satsa ännu mer på att skapa en bra arbetsmiljö för befintliga läkare.
3. Höja distriktsläkarnas status.
4. Säkerställa god handledning.
5. Tillgodose adekvat bemanning av övriga personalkategorier.
6. Anställa underläkare och se till att de inte överutnyttjas så att de kan tänka sig att arbeta i primärvården i framtiden.
7. Hyrläkare vid behov.

Efter två timmars diskussion tackade Jenny åhörare och primärvårdsdirektören, som gärna kommer tillbaka, för bra information/debatt.

 

Ca 50 personer kom till mötet och en hel del frågor ställdes, men svaren var ganska vaga.

 

Vid tangentbordet: Tage Ljungholm

 

Norran var inte där men följde – på uppropets intitiativ – upp med en artikel 2016-10-28.

 

Till Skellefteåuppropets startsida